Strax innan midsommar lyckades Joakim Sandström få sin doktorsavhandling godkänd vid LTU, Luleå tekniska universitet.

Avhandlingen redovisar en ny metod för att utvärdera personskaderisk i förhållande till brott i brandutsatta bärande konstruktioner.

På plats i Luleå fanns kollegor från Brandskyddslaget och även Joakims mentor inom området Jörgen Thor.

 

Vi är oerhört stolta över att ha så drivna och engagerade personer i vårt lag.
Varma gratulationer till doktor Jocke!
 
 

© Foto: Per Pettersson

 

Kontakt 

Joakim Sandström
054-770 78 02
Skicka e-post