I dagarna blev Johan Andersson certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3).

Johan är vår sjätte medarbetare som är certifierad enligt SAK 3. De övriga fem är Axel Mossberg, Fredrik Lovén, Henrik Alling, Lotta Kulling samt Torkel Danielsson.

En certifierad sakkunnig inom brandskydd anlitas i de fall Byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till. Den certifierades uppgift är då att kontrollera att samhällets krav på säkerhet avseende brandskydd uppfylls.

Vi gratulerar Johan till certifieringen och även våra kunder som nu har ytterligare en certifierad Sakkunnig inom brandskydd att ta hjälp av.

Kontakt

Johan Andersson
08-588 188 38
Skicka e-post