Vi är så glada och stolta över att kunna välkomna Johan Lundin, Teknisk Dr och Brandingenjör som ny chef för forskning & utveckling hos oss på Brandskyddslaget!

Johan kommer förutom att arbeta aktivt med forskning och utveckling dessutom arbeta som konsult i många uppdrag. Johan har också ett imponerande CV och verkar som expertstöd till olika myndigheter och företag i utredningar av riskpåverkan, han arbetar bland annat med:

  • Sevesodirektivet
  • Riskhantering vid överdäckning
  • Systematisk riskhantering
  • Projektriskhantering
  • Riskhantering och hållbar utveckling
  • Riskhantering och MKB

LinkedIn kan man dessutom läsa: ”Johan Lundin is a Technical Director and head of development of WSP’s Fire and Risk Engineering team. He has been working with HSE and risk management in a wide area, e.g. with safety documentation according to the Seveso directive, as independent safety assessor according to CSM-RA and as chief risk engineer for some of the largest infrastructure projects in Sweden.

Johan has 10 years of experience from research and education at the Faculty of Engineering at Lund University. Johan is specialised in fire safety engineering and risk management. He presented his PhD thesis ”Safety in Case of Fire – The Effect of Changing Regulations” in 2005. He has been Director of Studies for the Master’s Programme in Risk Management and Safety Engineering at Lund University from the start 2001 until 2005.”.

Välkommen Johan! Vad fick dig att söka den här tjänsten hos BSL?

Mitt intryck är att BSL under lång tid har satsat på och klarar av att sätta både kunden och medarbetaren i centrum. En viktig komponent har varit att omfamna och driva utveckling. Rollen som FoU-chef befäster detta och det känns dessutom spännande att få chansen att bidra med den kunskap och de erfarenheter jag har av att leda utveckling, tillämpad forskning och uppdragsarbete för att ta detta ett steg vidare.

Vad tror du blir den största utmaningen?

Både samhället och byggbranschen står inför stora förändringar. Hållbarhet och digitalisering har och kommer att ge avtryck i de flesta kunders verksamheter och inom vår egen. Arbetssätt och tjänsteutbud hos rådgivande konsulter kommer att påverkas – var så säker. Jag tror att utveckling kommer både ge lyftkraft och bli kompass. Att navigera rätt här blir viktigt och utmanande!

Avslutningsvis, vad ser du mest fram emot?

Att få kavla upp ärmarna och komma igång. Jag ser fram emot att få lära känna de nya kollegorna och verksamheten.

 

Vi på Brandskyddslaget hälsar Johan varmt välkommen! 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete