Vi har sedan några år slutat att skicka julkort för att istället skänka pengar till en insamling. I år liksom flera gånger tidigare, har valet fallit på Musikhjälpen.

Temat för årets Musikhjälpen är Barn är inte till salu en insamling som bidrar att hjälpa barn som har drabbats av människohandel. Under veckan som eventet pågår i Umeå kan du också bidra på många olika sätt. Hjälp till du också!

Mvindeni Primary School i Kenya är ett annat projekt som ligger oss varmt om hjärtat och som vi kontinuerligt hjälper på olika sätt. Du kan följa länkarna för att hitta mer information om vårt sociala engagemang och de olika insatserna.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete