I år har vi valt att skänka en julgåva till riksförbundet STROKE samt fortsatt vårt långsiktiga engagemang i en skola i Kenya.

Mvindeni Primary School ligger 3 mil söder om Mombasa i Kenya. Där finansierade vi ett nytt skolhus redan 2010. I mars i år fick skolan el framdragen och under 2012 är vi stolta medfinansiärer i bygget av ett nytt dataskolhus.

Databyggnaden är snart klar och under januari 2013 beräknas de första datorerna finnas på plats. Internet innebär att en helt ny värld öppnas för elever och lärare. Ingen lärare vid skolan hade 2010 någonsin arbetat med en dator, varför projektet startades upp med utbildning av lärare.

Kvalitén på de nya skolhusen är betydligt högre än för skolorna i regionen. Studieresultaten ligger också i toppskiktet. Det innebär att skolan attraherar duktiga lärare och många föräldrar vill ha sina barn i skolan. Skolan växer snabbt och har nu hela 1014 elever varav 124 elever i förskolan.

Kontakt

Martin Olander
08-588 188 57
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete