Efter en olycka i en av rulltrapporna mot plattformen på Station City tog Stockholms lokaltrafik (SL) i somras beslutet att stänga pendeltågsstationen för resenärer. Kaos uppstod och ett febrilt arbete inleddes för att lösa problemet.

Anledningen till olyckan visade sig vara ett fel i en växel och SL fick snart inse att det inte fanns en ”quick-fix” på problemet då många rulltrappor, både på station City och station Odenplan kunde vara drabbade och leverantören inte hade reservdelar att leverera med kort varsel. Då ett större antal rulltrappor stoppades var det inte längre säkert att stationen kunde utrymmas i tid i händelse av brand, eftersom denna typ av störning med omfattande avstängningar inte studerats tidigare.

Brandskyddslaget har, tillsammans med systerföretaget RiskTec Projektledning, varit involverade i den brandtekniska projekteringen av såväl Citybanans stationer som de sex kilometer långa tunnlarna under Stockholm. Då det stod klart att störningen skulle komma att bli långvarig kontaktades vi därför för att se vad som krävdes för att kunna återuppta trafikeringen av stationen innan semestrarna var över.

Utifrån uppgifter från SL kring vilka rulltrappor som kunde hållas i drift tog några av oss en paus i semestern för att hjälpa till med nya simuleringar av utrymningsförutsättningar under dessa störningar. Det vi gjorde var att räkna på vilket personantal som kunde utrymma tillräckligt snabbt och säkert då endast vissa rulltrappor fungerade. Tack vare detta kunde stationen åter öppnas.

För att garantera en fortsatt hög säkerhet på stationen tillåts färre människor än normalt att befinna sig i stationen samtidigt. SL övervakar nu hela tiden flödet av resenärer vid Stockholm City och kan tillfälligt och kortvarigt stänga nedgångarna till perrongerna för tillträde tills mängden resenärer på stationen minskat.

Nu ser vi alla fram emot att rulltrapporna tuggar igång igen och får till dess försöka glädja oss åt ett extra tillfälle till vardagsmotion!

Kontakt

Karl Harrysson
08-588 188 63
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete