Den 1/5 2021 fyller Brandskyddslagets kontor i Karlstad 20 år. Kontoret startades av Brandskyddslagets nuvarande VD Martin Olander och Urban Söderberg, båda brandingenjörer med bakgrund inom räddningstjänsten. 

Urban och Martin bestämde sig under sommaren 2000 för att de skulle försöka starta upp ett kontor. Vid den här tiden jobbade båda fortfarande på räddningstjänsten. Idén kom ifrån att Urban året innan hade testat att jobba halvtid på Brandskyddslaget. Efter samtal med grundarna av företaget fick de till slut klartecken och den 1:maj 2001 startade de Karlstadkontoret. Det var mycket nybyggaranda i början och allt det praktiska fick ordnas på egen hand. Ett tidigt minne är den stora inflyttningsfesten på Kungsgatan 12 i Karlstad. Det blev en väldigt lyckad kväll som det talades om under många år i byggbranschen.

Utmaningar

En av de stora utmaningarna var att övertyga arkitekter, entreprenörer och övriga konsulter att plötsligt behöva betala för de tjänster som tidigare delats ut alldeles gratis under tiden de arbetade på räddningstjänsten. Men det vände när de insåg att Martin och Urban nu inte bara satt o tyckte något utan faktiskt tog ansvar för lösningarna och dessutom kunde ge dem hjälp som sparade pengar.

Under åren som gått har Brandskyddslaget Karlstad varit med som brandskyddskonsulter i en majoritet av de byggnader som uppförts, eller byggts om, i Karlstadsregionen sedan 2001. De har byggt upp ett stort kontaktnät som inneburit mångåriga relationer med kunder och kollegor i branschen. Utöver uppdragen i Värmland blev det också en hel del jobb i Närke och i Dalarna. Detta har också gett upphov till nya kontor i Örebro och Falun.

De idag 12 anställda på Karlstadkontoret sitter på fantastisk kompetens och har tillsammans nästan 250 års yrkeserfarenhet inom branschen.

Framgångsrecept

När vi frågar grundarna Martin och Urban vad deras framgångsrecept är, svarar dom att ”vi har försökt leva efter att kunna det du gör, säga som det är och göra som du har sagt.”. Detta bygger förtroende och tillit vilket är viktigt i branschen. De menar också att en annan viktig väg till framgång är att man mitt i det hårda arbete som faktiskt krävs för att starta upp något, också ser till att ha roligt på vägen.

Grattis Karlstad!

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete