Torsdagen den 7 november är du välkommen till Dalarna Science Park (Borlänge Teknikdalen) för att lära dig mer om gröna tak. Brandskyddslaget bjuder då på kaffe och smörgås samt en föreläsning kring möjligheter och krav avseende gröna tak ur en brandteknisk synvinkel.

Föreläsningen hålls av Alexander Elias och Daniel Håkansson, vilka båda har varit med och skrivit vår forskningsrapport: Gröna tak – Ur brandteknisk synvinkel. Alexander och Daniel kommer bland annat att redovisa de viktigaste resultaten och erfarenheterna. De går igenom den grundläggande brandskyddsproblematiken med gröna taktäckningar, hur detta hanteras i andra länder samt hur konsekvensen av en brand kan beräknas. Och kanske det viktigaste, hur kan vi tillämpa det här i praktiken?

Anmälan och mer information om föreläsningen hittar du på anmälningssidan.
Föreläsningen genomförs i samarbete med ByggDialog Dalarna.

Kontakt

Stefan Karlsson
023-776 66 17
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete