Under sommaren fick Kristoffer Erixon sitt certifikat som visar att han är certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3).

Kristoffer, som finns på vårt Örebrokontor, är vår sjätte medarbetare som är certifierad enligt SAK 3. De övriga fem är Axel Mossberg, Johan Andersson, Henrik Alling, Lotta Kulling samt Torkel Danielsson.

En certifierad sakkunnig inom brandskydd anlitas i de fall Byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till. Den certifierades uppgift är då att kontrollera att samhällets krav på säkerhet avseende brandskydd uppfylls.

Vi säger grattis till Kristoffer och även till våra kunder som nu har ännu en certifierad Sakkunnig inom brandskydd att ta hjälp av.

Kontakt

Kristoffer Erixon
019-764 93 62
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete