……är vi inte. Men väl tillbaka på Kungliga slottet nu när Statens fastighetsverk (SFV) har utsett en ny slottsarkitekt för byggnaden.

SFV förvaltar många fastigheter med stort historiskt värde. För de med mest unika miljöer upphandlas husarkitekter eller slottsarkitekter, beroende på vilken typ av byggnad som avses. Arkitekternas roll är att ansvara och samordna underhåll för att dessa kulturella miljöer ska leva vidare en lång tid framöver.

Det prestigefyllda och viktiga arbetet för Stockholms slott har nu tilldelats Bo Hofsten på White och han har valt Brandskyddslaget som konsult för brandskyddsfrågorna. Bo Hofsten är bl.a. husarkitekt för Nationalmuseum och Kungliga operan och vi har flera framgångsrika samarbeten i kulturella miljöer bakom oss.

Det kommande uppdraget är inte Brandskyddslagets första på Stockholms slott. Bland tidigare arbeten kan nämnas bygguppgradering av branddörrar, s.k. ”Hot Smoke försök” i Rikssalen och upprustning av Livrustkammaren.

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete