Lågt placerade tilluftsdon – Lärdomar från ett fullskaleförsök

Forskningsprojektet om lågt placerade tilluftsdon är ett samarbete mellan Brandskyddslaget, Bengt Dahlgren Brand & Risk, Briab och SBUF. Forskningen gick ut på att hitta alternativ metod till backströmningsspjäll för tilluft. Istället testade man att placera tilluftsdonet lågt, nära golvet, för att då kan en ”… viss luftmängd tillåtas att tränga in i ventilationssystemet under brandens tryckuppbyggnadsfas eftersom dessa luftmängder endast innehåller en begränsad mängd skadliga brandgaser” (A. Mossberg, H. Nyman, J.Rönnbäck. Husbyggaren, 11 april 2022). De fullskaliga brandförsöken utfördes på RISE i Borås.

Projektet är finansierat av SBUF, SKB (Stockholms Koopera-tiva Bostadsförening), Kriminalvården och Hallströms ventilation.

Du kan läsa hela artikeln här eller  via länken nedan.

Lågt placerade tilluftsdon – Lärdomar från fullskaleförsök

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete