Brandskyddslagets medarbetare Maya Stål Söndergaard har, på uppdrag av MSB, fungerat som stöd åt Läkemedelsverket i Uppsala i samband med deras krishantering under pandemin.
Maya har lång erfarenhet av krishantering och ingår i MSB:s nationella förstärkningsresurs inom samverkan och ledning. Under våren var hon därför utsänd för att stödja den nationella myndigheten i hanteringen av Covid-19 och även bistå i samband med utvärdering av myndighetens krisförmåga.

Kontakta Maya om ni behöver hjälp med att utvärdera och utveckla er krishanteringsförmåga med utgångspunkt i vad ni som organisation har lärt er under hanteringen av pandemin.

Vi erbjuder även utbildning och övning inom krisberedskap och kontinuitetshantering.
Läs mer här.

 

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040–655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete