Miljardsatsningen av Scanias batterifabrik är ett unikt projekt som ligger rätt i tiden där miljön står i fokus. Vi har arbetat med uppdraget sedan 2019 var vi i huvudsak bidrar till en säker anläggning.

Scania vill vara ledande inom elektriska lastbilar och satsar en miljard kronor på utvecklingen av en 15 000 kvadratmeter stor batterifabrik som kommer att ligga i anslutning till Scanias chassiverkstad. Brandskyddslaget har genomfört brandriskanalyser för att identifiera de risker som finns med hantering av Li-Ion batterier kopplat till den processen Scania ska använda. Resultatet från brandriskanalysen används vid projektering av byggnaden, framtagande av brandskyddsbeskrivning samt underlag för inköp av processutrustning. Vi kravställer även riskklassificeringen av höglagret där batterier och annat gods lagras.

Med utveckling kommer nya utmaningar och risker

Den största utmaningen med projekt som detta, är att utvecklingen många gånger går framåt i snabbare takt än regelverken. Det används nya tekniker där det helt enkelt inte finns så mycket regelverk runt än. Det är en oerhört omfattande hantering av batterier.

”Vi bidrar till en säker anläggning som hanterar relativt nya risker i den här omfattningen.”

Att få arbeta med ett intressant uppdrag som ligger rätt i tiden, är väldigt spännande. Vi bidrar till en säker anläggning som hanterar relativt nya risker i den här omfattningen, säger Thomas de Korostenski som är uppdragsansvarig på Brandskyddslaget.

I ett så omfattande projekt drar vi stor nytta av våra teknikgrupper och specialister. Bland många andra så har exempelvis Pierre Wahlqvist på Brandskyddslaget har hjälpt till att definiera kraven enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. En annan medarbetare, Ken Nessvi, kommer att hjälpa till med utredningar på punktutsug från produktionen.

Kontakt

Thomas de Korostenski 
08-588 188 65
Skicka e-post

Illustration: Frisk Arkitektur AB

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete