Brandskyddslaget har tidigare arbetat med uppdrag åt Västfastigheter, Västra Götalandsregionen med vilka vi sedan årsskiftet ett ramavtal som har gett oss förmånen att få vara med och ta fram handlingar till ett nytt hästcentrum vid Axevalla travbana.

Centret dimensioneras för 192 gymnasieelever och är tänkt att täcka hela Västra Götalandsregionens behovs av gymnasieplatser med inriktning häst inom naturbruksutbildningen. Skolan byggs i anslutning till Axevalla travbana där regionen idag bedriver gymnasieutbildning med inriktning häst i liten skala. Anläggningen ska i denna första etapp omfatta en skolbyggnad för ca 250 elever på gymnasie- och vuxenutbildningar inklusive ett toppmodernt undervisningsstall, boxstall för skol- och elevhästar, karantänstall samt lösdrift för skolans egna hästar.

Målsättningen med projektet är att skapa en skola som är ett föredöme inom pedagogik, arbetsmiljö, miljösmart energiförsörjning, säkerhet, trivsel och effektiva lösningar för hästhållning. Västfastigheter har som fastighetsägare höga målsättningar gällande miljö och energi. Brandskyddslaget projekterar brandskyddet där ambitionsnivån hos byggherren är högre än i gällande byggregler. Det kan bli fler etapper i detta projekt med ytterligare boxstall samt att plats på tomten finns för att kunna bygga ett ridhus och ett elevboende.

Brandskyddslaget tackar för förtroendet!

Situationsplan_Hästcenter

Kontakt

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete