Vår medarbetare Staffan Bengtson deltog i december på NBTs (Nordiskt brandskyddat trä) webinarium om Möjligheterna med brandskyddat trä. Se hans deltagande i videon nedan. Alla delar hittar du HÄR.

 

https://vimeo.com/558042085/46b9da95da?share=copy

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete