Sedan flera år tillbaka stöttar vi tillsammans med våra systerföretag skolor i samhället Mvindeni i sydöstra Kenya. Sedan starten 2002 har skolan utvecklats från 300 elever till dagens 1 841 elever och skolan har för sjätte året i rad blivit utsedd till bästa skola i de sydöstra delarna av landet.

Brandskyddslaget, RiskTec, PS Group och Brandtec har tillsammans hjälpt till att möjliggöra skolbyggnader, skyddsstängsel, entréer, vattensystem och elinstallationer samt stöttat med läromedel och skolmaterial. Utvecklingsarbetet fortsätter och vid ett besök i mars konstaterades bland annat att skolan växer så snabbt att vi behöver öka vår insats. Vid besöket var 147 åttondeklassare samlade i ett stort rum och personalen nämnde bristen på kopiatorer och skrivare. Det är saker som vi ser fram mot att fortsätta arbeta med.

Skolbygget i Kenya har varit lärorikt på många plan. Det är en långsiktig satsning och även om tillväxten betyder mer arbete, så är det bara kul arbete. Fler barn får en chans att gå i skola och vårt långsiktiga engagemang har gett betydande effekter i närområdet. Sedan ett år tillbaka har ett nytt samarbete inletts med byn Mkwambani som ligger i ett glesbebyggt självhushållningsområde, isolerat från omvärlden. Vi har bara börjat arbetet, men en vattenanläggning är redan på plats, då det inte fanns något vatten överhuvudtaget tidigare. Elever har fått skolbänkar att sitta på och skolmaterial, böcker samt kartor har hittat sin väg även till denna skola.

Nästa besök planeras i mars 2019. Det ska bli spännande att se hur livet i skolorna och i byarna utvecklas. Att kunna erbjuda en bra skola är som en livsviktig nerv i alla samhällen. Vi tar det ofta för givet. I sydöstra Kenya tar man inget för givet och vi kan därför bidra till att göra skillnad för många och ge många barn en framtida grund att stå på.

Bilderna är från besöket nu i mars då bland annat medarbetare från Brandskyddslaget och RiskTec var med.

Kontakt

Martin Olander
08-588 188 57
Skicka e-post

Bo Granqvist
070-565 21 37
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete