Bo Granqvist, medarbetare i vår koncern, har sedan 2002 arbetat aktivt med att förbättra förutsättningarna för barn och kvinnor i Kenya.

År 2002 reste Bo för första gången ner till Kenya och besökte Mvindeni School. Skolan var i dåligt skick och hade då cirka 300 elever som blev undervisade på golvet, utan tillgång till vatten. Trots omständigheterna så var eleverna glada och härliga, men vi ville ändå bättre deras förutsättningar. Sedan det första besöket har därför Brandskyddslaget och våra systerbolag Brandtec, Risktec och PS Group varit engagerade både på plats och finansiellt, vilket har bidragit till att skollokaler har renoverats och byggts, vatten och el har installerats, och staket har byggts för att öka säkerheten. Vi har även investerat i exempelvis stolar, dator och gungor.

Mvindeni gungor

Vår insats tillsammans med en entusiastisk skolledning, har medverkat till att skolan har de bästa skolresultaten i sydöstra Kenya i många år i följd. Resultaten har inneburit att fler föräldrar velat sända sina barn till skolan vilket har gjort att skolan har växt med några hundra barn per år. År 2014 hade skolan 1100 antal elever och år 2019 har skolan 1977 antal elever. Det är oerhört kul att skolan växt så mycket, men det har också inneburit att barn åter sitter på golvet för att det inte finns tillräckligt med platser.
Den 22 oktober, 2019, togs därför första spadtaget till ett nytt skolhus med två klassrum för 30 elever i vardera. Det nya skolhuset är finansierat av samtliga bolag i vår koncern, det vill säga, Brandtec AB, PS Group AB, Risktec AB och Brandskyddslaget AB. Det nya skolhuset kommer väl till pass då den nya avgångsklassen 8, som började i januari i år, har hela 196 elever.
Skolans nya skolledning under rektor Hesbon Vincent Yawa fungerar bra. Det är glädjande att relationerna mellan kristna och muslimer fortsatt är god. Detta är nämligen tyvärr ofta ett bekymmer i andra skolor, så skolan har gjort ett väldigt fint jobb med att bygga relationer mellan eleverna oavsett vilken religion de har.

Skolhus

Läs vidare om några utav eleverna på Mvindeni School, deras bakgrund och deras framtidsvisioner.

Läs även våra tidigare inlägg om Mvindeni School.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete