Lördagen den 13 oktober öppnas dörrarna åter för allmänheten. Då återinvigs Nationalmuseum i Stockholm efter en genomgripande renovering, den första på 150 år. Bygget påbörjades 2013, men för Brandskyddslagets del startade redan i förstudien 2007.

I projektet har flera medarbetare inom Brandskyddslaget medverkat och vår uppdragsledare har varit Staffan Bengtson. Staffan ler när han pratar om projektet, man verkligen ser att huset och uppdraget ligger honom varmt om hjärtat.

– Det har varit en lång och mycket rolig tid där Nationalmuseum själva har lagt ribban högt vad gäller både brandskydd och frångänglighet berättar Staffan. Han fortsätter. – Och genom projektets alla faser har vi haft ett mycket gott samarbete med fastighetsägaren Statens Fastighetsverk (SFV), entreprenören Skanska och hyresgästen själva, Nationalmuseum.

En av de största utmaningarna under projektets gång har varit brandskydd under byggtid. Man har därför tagit fram ett särskilt program för brandskydd under byggtiden med krav på radiostyrt brandlarm och särskilda brandavskiljningar. Målningar på väggar har täckts med brandskyddsväv och Brandskyddslaget har gjort regelbundna kontroller. Dessutom har större mängder brännbart material också täckts med brandskyddsväv och brandförsvaret har varit och orienterat sig på platsen vid flera tillfällen.

De tekniska installationerna i fastigheten har givetvis uppdaterats och många installationer som man i vanliga fall ser är nästan osynliga. Ett exempel är sprinklerhuvudena som är gömda i takrosetterna. En lösning som Brandskyddslaget tagit fram och som har detaljprojekterats av Bengt Dahlgren.

Att få ett brandskydd som inte kolliderar för mycket med det antikvariska intressena har varit en annan av projektets stora utmaningar. Exempelvis ska inte skyltarna störa den upplevelsen av konstverken, men de måste ändå vara synliga om man skulle behöva utrymma.

Med hjälp av sprinkler och utrymningsberäkningar har personantalet höjts rejält. Nu får 2300 personer vistas i museet samtidigt. Och för att skapa goda utrymningsförutsättningar för personer med rörelsenedsättningar har både utrymningshissar samt utrymningsplatser skapats.

Det är inte bara Brandskyddslagets medarbetare som har varit engagerade i det mångåriga arbetet på Nationalmuseum. Även vårt systerföretag Brandtec har arbetat i uppdraget med styrningen av brandlarm och det systematiska brandskyddsarbetet.

Nu när huvudarbetet på Nationalmuseum är avslutat kommer vårt fokus hamna på ett annat stort kulturuppdrag i huvudstaden, nämligen renoveringen av Operan. Men dessa två stora projekt är inte de enda kulturbyggnaderna som Brandskyddslaget arbetar med för tillfället. Östermalms saluhall, Stockholms stadsbibliotek och Stockholms slott är exempel på andra intressanta uppdrag som pågår.

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete