Brandskyddslaget har släppt en ny forskningsrapport om utrymningshissar. Rapporten är framtagen i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Brandskyddslaget och Lunds Tekniska Högskola hjälpte under 2017 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana att sammanställa forskningsläget gällande utrymningshissar. Samtidigt tog man fram en designprocess för hur tekniska vägledningssystem bör inarbetas för att underlätta utrymningen med hissar från en tunnelbanestation. Arbetet, som utförts av Axel Mossberg, Brandskyddslaget, och Daniel Nilsson, Lunds Tekniska Högskola (LTH), presenteras i den senaste rapporten i Brandskyddslagets rapportserie.

I rapporten redovisas inträffade brandincidenter där hissar använts för utrymning, hur olika regelverk världen över ser på hissutrymning, vilka forskningsstudier som genomförts på ämnet samt ovan nämnda modell för inarbetning av tekniska vägledningssystem kopplade till hissutrymning i tunnelbanemiljö. Modellen testas även i ett fiktivt fall för att illustrera användandet.

Rapporten är visserligen ny, men forskningen har redan gått vidare och ytterligare en rapport på nästa steg i designprocessen finns publicerad på avdelningen för brandteknik på LTH.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete