Brandskyddslaget är stolta över att kunna välkomna vår nya Seniorkonsult – Åke Persson!

Åke är i grunden kemist som efter 10 år på Lab (Sandvik, Uppsala Universitet, Ericsson och Statens Veterinärmedicinska Anstalt) hamnade hos regelskrivande myndigheterna Sprängämnesinspektionen och Räddningsverket. De senaste 30 åren har han i huvudsak arbetat med regler, utbildning och rådgivning om brandfarliga varor.

Åke tog under 2019 emot Processsäkerhetspriset på konferensen Brandfarlig vara med motiveringen: ”Mr. Brandfarlig vara” har under lång tid varit tongivande i kunskapshöjning och informationsspridning till industri, räddningstjänst och konsultbransch. Tidigare i sin myndighetsroll på Sprängämnesinspektionen och sedan många år som opinionsbildare, författare, utbildare och rådgivare på Brandskyddsföreningen”.

Jan Nählinder, Riskkonsult och affärsområdeschef Industri, säger ”Det är med stor glädje som vi välkomnar Åke till BSL. Att Sveriges idag mest kunniga person inom området väljer att bli seniorkonsult hos oss kommer att ytterligare stärka BSL:s position som branschledande inom brandfarlig varor och ATEX. Jag är övertygad om att denna kompetensförstärkning kommer våra kunder till stor nytta och stärka våra konsulter.”.

Välkommen Åke!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete