Solnas nya simhall växer fram och blir en del av en unik konstruktion där simhallen utgör bottenplanet och kontorslokaler ligger ovanpå. Brandskyddslaget har fått förtroendet att bistå med brandskyddsprojekteringen samt brandskydd under byggtiden.

Hela simhallen blir ca 5000 kvadratmeter stor och kommer att vara dimensionerad för ca 360 badgäster. Det kommer att finnas fyra bassänger, varav en större med tio banor om 25 meter, en undervisningsbassäng, en multibassäng och en barnbassäng.

Simhallen och kontorsbyggnaden är integrerade i varandra i och delar vissa gemensamma konstruktioner. Den nya simhallen kommer att ligga bredvid Ulriksdals Idrottsplats och är planerad att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggnationen väntas stå klar 2022/2023.

Kontakt

Hans Johansson
070 822 86 82
hans.johansson@bsl.se

Illustration: Strategisk Arkitektur