Göteborg växer vilket innebär ett ökat tryck i kollektivtrafiken. Därför avser Göteborg stad att bygga en ny spårvagnsdepå, vid namn Ringödepån, på Hisingen.

I ett 100 000 kvadratmeter stort område, planeras en ny spårvagnsdepå att byggas. Spårvagnsdepån är tänkt till uppställning av spårvagnar som inte är i trafik samt vara en plats för rengöring, reparation, underhåll och service av spårvagnarna.

Redan 2016 var Brandskyddslaget inblandade i projektet då vi upprättade systemhandling för både brand- och sprinklerprojektering. Efter några års uppehåll gick projektet år 2020 in i bygghandlingsskede och med Skanska som totalentreprenör. Vi är glada över att Brandskyddslaget fick fortsatt förtroende att jobba med projektets brandskyddsprojektering även i totalentreprenadsskedet. Spårvagnsdepån förväntas stå färdig i början av 2024.

Vårt uppdrag består av brandskyddsprojektering av en verkstadsbyggnad samt en drifthall inom den nya spårvagnsdepån. Då spårvagnsdepån innebär speciella krav och förutsättningar, har vi fått tillämpa olika former av analytisk dimensionering för att nå bästa möjliga brandskydd för detta specifika projekt. Som alltid, brinner vi lite extra för uppdrag som skiljer sig från mängden, och detta är definitivt ett sådant.

Brandskyddslaget vill passa på att tacka fastighetsägarna Västfastigheter, totalentreprenören Skanska och ansvarig arkitekt BBH Arkitektur & Teknik för ett bra samarbete och spännande projekt. Vi ser fram emot fortsatt samarbete under 2021.

 

Kontakt

Daniel Larsson
08-588 188 68
Skicka e-post

Illustration: BBH Arkitektur & Teknik, ansvarig arkitekt.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete