Johan Nilsen blir Brandskyddslagets nya teknikchef.

Johan Nilsen är utbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering och är dessutom certifierad sakkunnig inom brandskydd, behörighet K och SAK 3. Efter att ha jobbat på Brandskyddslaget i snart åtta år och under de senaste åren ansvarat för en teknikgrupp för brandgasfyllnadsberäkningar, blev han nu invald som ny teknikchef på Brandskyddslaget. Vi är övertygade att Johans erfarenheter tillsammans med sitt stora intresse för att grotta in sig i teknikfrågor kommer göra att han, tillsammans med vår andra teknikchef Thomas de Korostenski, kommer vara en perfekt tillgång för företagets alla teknikgrupper.

Johans egna ord –

För ett konsultföretag som Brandskyddslaget (BSL) är teknikfrågor en central del av arbetet. Tillsammans med Thomas Korostenski, som är teknikchef sedan tidigare inom företaget, kommer jag att vara med och strukturera, samordna och hantera frågor av teknisk karaktär inom BSL. Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften och att bidra till BSL:s fortsatta utveckling.

Vi önskar dig lycka till i din nya roll Johan!

Kontakt

Johan Nilsen
054-770 78 09
Skicka e-post

Thomas Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete