Kontinuerlig utveckling på alla plan är självklart viktigt för att upprätthålla en hög nivå, både kunskapsmässigt hos den enskilda individen och i det vi levererar till våra kunder. För oss har våren och försommaren inte varit något undantag utan den har bjudit på flera roliga nyheter.

Hög efterfrågan på våra tjänster kräver kunnig personal. På vår karriärsida ser du vilka positioner vi behöver förstärka på, men redan under våren har vi fått två nya medarbetare. Andreas Lundkvist, SBSC-behörig ingenjör inom vattensprinkler samt brandlarm, har förstärkt vårt sprinklergäng i Stockholm medan kontoret i Örebro har fått en ny medarbetare i Emelie Gunnarsson.

Tre av våra kontor kommer traditionsenligt ha sommarpraktikanter under sommaren. Ett utmärkt sätt för studenter som studerar till brandingenjörer att prova på konsultlivet. Årets uppställning (från vänster till höger på bilden) består av Tim Hedlund, Jakob Kullmann, Oskar Isaksson och Anna Faläng Karlsson. Jakob och Oskar kommer tillbringa sommaren i Stockholm, medan Tim kommer vara på kontoret i Karlstad och Anna i Falun.

När antalet medarbetare växer blir ofta lokalerna för små. Kontoret i Karlstad har därför flyttat. Numera hittar du vårt glada Karlstadgäng i nybyggda lokaler på Tullhusgatan 1b.

Vi avslutar med att berätta att Brandskyddslaget nu har ytterligare en certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3). Förutom Johan Andersson kan Axel Mossberg, Henrik Alling, Lotta Kulling och Torkel Danielsson anlitas om du behöver hjälp av en certifierad Sakkunnig inom brandskydd.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete