Under hösten har vårt Stockholmskontor förstärkts med två nya medarbetare. Patrik Harrius, sprinklerprojektör, och nu senast Erik Gutung, brandskyddskonsult.

Erik, med en bakgrund som brandskyddsmontör, arbetar till största del med brandskydd under byggtid (BUB) och utförandekontroller (UFK) där hans kunskaper inom passivt brandskydd såsom brandtätning, brandskyddsfogning och inklädnad av bärande konstruktion kommer väl till pass. Utöver arbete med BUB och UFK kommer Erik projektera brandskydd.

Förutom Erik har även Patrik Harrius börjat på Stockholmskontoret och där förstärkt vår sprinklergrupp.

Brandskyddslaget hälsar Erik och Patrik varmt välkomna!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete