Välj en sida

Under hösten har vårt Stockholmskontor förstärkts med två nya medarbetare. Patrik Harrius, sprinklerprojektör, och nu senast Erik Gutung, brandskyddskonsult.

Erik, med en bakgrund som brandskyddsmontör, arbetar till största del med brandskydd under byggtid (BUB) och utförandekontroller (UFK) där hans kunskaper inom passivt brandskydd såsom brandtätning, brandskyddsfogning och inklädnad av bärande konstruktion kommer väl till pass. Utöver arbete med BUB och UFK kommer Erik projektera brandskydd.

Förutom Erik har även Patrik Harrius börjat på Stockholmskontoret och där förstärkt vår sprinklergrupp.

Brandskyddslaget hälsar Erik och Patrik varmt välkomna!