Vi välkomnar Veronica Malmgren, Emma Wickström och Björn Sundin till styrelsen.

BrandInvest, moderbolaget till Brandskyddslaget och RiskTec, välkomnar tre nya medlemmar till styrelsen.

Veronica Malmgren (t.v. i bild) arbetar som verksamhetsutvecklingschef på EBAB och har nu utöver det blivit extern styrelsemedlem i vårt moderbolag BrandInvest. Det känns fantastiskt bra att ha Veronica som styrelsemedlem då hon har bred erfarenhet och kompetens från att leda och utveckla en liknande verksamhet.

Utöver vår nya externa styrelsemedlem har vi även två nya interna ledamöter i styrelsen, Emma Wickström (t.h. i bild) och Björn Sundin (t.h. i bild). Emma har jobbat på Brandskyddslaget sedan 2013 och Björn började hos oss redan 2007. Båda har därför stor insikt i bolaget och kommer kunna göra ett utmärkt jobb som styrelsemedlemmar och delägarrepresentanter som de också blivit valda till. Att vara delägarrepresentant är ett fint uppdrag i vår medarbetarägda koncern. Grattis till er!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete