Nordens modernaste bussdepå har invigts.

I början av juni invigdes nya Tomteboda Bussdepå. Delar av den gamla postterminalen i Solna har byggts om till SLs största bussdepå och har plats för ca 200 bussar. Depån utgör verkstadshall, tvätthall, uppställningsplatser och ska ersätta befintlig depå i Hornsberg.

tomteboda bussdepå

BSL har sedan projekteringsstart i 2014 varit delaktiga som Brand- och Sprinklerkonsult för Verkstadshallen åt beställaren Trafikförvaltningen. Med över 30 000 m2 sprinklerskyddad yta har man brandsäkrat SLs nya bussdepå. Vi på Brandskyddslaget gratulerar till de nya lokalerna och vill tacka för ett gott samarbete!

Kontakt

Gustavo Stolpe
08 – 588 88 32
gustavo.stolpe@bsl.se

Illustration: BBH Arkitektur och Teknik

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete