Efter den mycket omfattande branden i Nationalmuseet i Rio de Janeiro väcks återigen tankar om hur svenska kulturbyggnader och svenskt kulturarv är skyddat mot brand. En brand i denna typ av byggnad blir extra förödande eftersom mycket av innehållet är oersättligt. Alla som arbetar inom liknande verksamheter kan säkerligen förstå den enorma frustration och upprördhet en sådan skada kan medföra.

Läs årets tredje nyhetsbrev.

Är du inte redan prenumerant och vill börja prenumerera anmäler du dig via formuläret till höger.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete