Vilken härlig start på det nya året vi fick! Vi vill välkomna tre nya kollegor till Brandskyddslaget, Felicia Klint, Eva-Sara Celander och Bella Sundström. Med start i februari började Felicia och Bella jobba på Stockholmskontoret och Eva-Sara på Örebrokontoret. Nedan kan ni lära känna dem lite bättre.

Felicia Klint, brandskyddskonsult – StockholmskontoretFelicia Klint

BSL Student är ett program som erbjuder studenter att prova på och utvecklas i rollen som brand- och riskkonsult. För flera av våra medarbetare har detta varit startskottet på deras karriärer på Brandskyddslaget, och så är även fallet för Felicia. Därför välkomnar vi nu Felicia Klint tillbaka till Brandskyddslaget efter att ha medverkat i BSL Student 2020.

Välkommen tillbaka Felicia!
Senast vi sågs var du sommarpraktikant via BSL Student! Vad fick dig att vilja jobba på Brandskyddslaget?

I somras trivdes jag väldigt bra på Brandskyddslaget. Som BSL Student fick jag ett bra mottagande av alla kollegor och jag fick möjlighet att följa med på flera olika projekt. Det var flera saker som gjorde att jag ville börja jobba på BSL. Det som lockade var bland annat den goda stämningen på kontoret, möjligheten att arbeta brett och det flertal utbildningar erbjuds för att utvecklas.

Vad skrev du ditt examensarbete om?
Jag skrev mitt examensarbete tillsammans med en annan student. Vårt examensarbete handlade om resiliens inom kritiska infrastrukturer. Eftersom det inte finns en vedertagen definition på resiliens så försökte vi definiera vad resiliens inom kritiska infrastrukturer är utifrån olika litteraturer samt sammanställa hur kritiska infrastrukturer kan arbeta med resiliens, alltså hur kritiska infrastrukturer kan arbeta för att leverera sin funktion till samhället. Sedan använde vi detta för att undersöka kvalitativt hur tre kritiska infrastrukturer i Sverige arbetar med konceptet resiliens.

Finns det fördelar med att du tidigare varit med i BSL Student tycker du? Går du in med bättre självförtroende i rollen/Känns det tryggare än om du inte hade varit hos oss tidigare?
Jag tycker att det finns vissa fördelar med att tidigare varit med i BSL Student, exempelvis kändes det tryggt att känna till kollegorna och kontoret sedan innan. Som nyanställd är det mycket som är nytt och det underlättar att veta vem man kan fråga om hjälp.

 

Eva-Sara Celander, brandingenjör – ÖrebrokontoretEva-Sara_Celander

Välkommen till Brandskyddslaget Eva-Sara!
Tack!

Vad fick dig att söka till Brandskyddslaget?
Jag beslöt mig för att byta arbetsplats i samband med att jag och familjen flyttade ”hem” efter 13 års studier och arbete i Västerås. Anledningen till att jag vände mig till just BSL var att jag längtade tillbaka till konsultyrket och möjligheten att få arbeta och utvecklas sida vid sida med duktiga och driva medarbetare här på BSL lockade.

Vad har du gjort innan?
Tidigare jobbade jag på RISE Research Institutes of Sweden där jag främst arbetade med projekt kopplade till utrymning från komplexa undermarksmiljöer (exempelvis tunnlar, gruvor och skyddade anläggningar). Innan åren på RISE arbetade jag som konsult på ett mindre företag i Köping. Jag är utbildad civilingenjör i samhällsbyggnad vid Mälardalens högskola (MDH) och examinerades 2012.

Vad kommer du att jobba med på Brandskyddslaget?
Jag kommer främst att arbeta med brandskyddsprojektering.

 

Bella Sundström , marknadskoordinator- StockholmskontoretBella_Sundstrom

Kul att du blivit en del av gänget Bella!
Tack! Det är så kul att vara igång!

Vad fick dig att söka till Brandskyddslaget?
Jag hade hört väldigt gott om Brandskyddslaget som arbetsplats och när en möjlighet öppnades upp tvekade jag inte att söka.

Vad har du gjort innan?
Jag avslutade precis en föräldraledighet men har tidigare arbetat med digital marknadsföring och projektledning för en svensk dagstidning. Innan dess bodde jag i Los Angeles och arbetade med sociala medier för ett amerikanskt start up som arbetar med att försöka göra resebranchen mer hållbar.

Vad kommer du att jobba med på Brandskyddslaget?
Jag kommer att vara en del av marknadsteamet och arbeta med Brandskyddslagets olika marknadsaktiviteter.


Varmt välkomna till Brandskyddslaget!