Vi har fått ett nytt forskningsprojekt beviljat av Brandforsk. Projektet, ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)” kommer pågå under 2019 och 2020.

Virtual reality (VR) är ett nytt och lovande sätt att studera människors beteende vid utrymning. Tekniken innebär att realistiska scenarier kan prövas på ett kostnadseffektivt sätt. Dock finns det vissa frågetecken kring hur väl beteenden i en virtuell verklighet är detsamma som i en verklig verklighet.

Frågan ska nu utredas av Brandskyddslaget tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och University of Canterbury, i Nya Zeeland. I projektet kommer många beteendeparametrar studeras och jämföras mellan fältförsök och VR-försök. Detta för att öka förståelsen kring VR som hjälpmedel vid utrymningsforskning.

På vår sida Forskningsprojekt kan du läsa om andra intressanta forskningsuppdrag, både pågående och avslutade, som våra medarbetare är och har varit involverade i.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post