Brandskyddslaget etablerar sig i Sveriges näst största och mest trevliga stad!

Nu har vi äntligen öppnat kontor i Göteborg. Vi har tidigare jobbat med flera stora projekt i Göteborg och nu kände vi att det var dags att öppna ett kontor på plats för att kunna etablera oss än mer, och ta oss an fler roliga projekt. Några av våra tidigare projekt i Göteborg är Allum, Feskekôrka, Varbergstunneln, Världskulturmuseet och Västlänken.

I början på november flyttade en av våra medarbetare, Axel Mossberg, ner till Göteborg för att starta upp Brandskyddslagets nya kontor. Axel är certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3, behörighet K) och har erfarenhet av brandteknisk projektering i alla typer av byggnader, från villor till stora projekt som Mall of Scandinavia.

Axel är teknisk chef på Brandskyddslaget och har expertis inom avancerad brandteknisk dimensionering. Utöver detta är han aktiv forskare och har drivit forskningsprojekt kopplade bland annat till frångänglighet, utrymningshissar, gröna tak, höga trähus och brandförloppsberäkningar.

Brandskyddslaget har med andra ord redan hög kompetens på plats i Göteborg och vi är redo för nya projekt.
Om ni behöver brandteknisk hjälp i Göteborg, tveka inte att kontakta Axel här.

Just nu har rekrytering till kontoret i Göteborg startat. Vi är intresserade av de som har lång erfarenhet inom branschen, likväl de som är i början av sin karriär. Utöver detta kommer vi anställa en kontors- och gruppchef som kommer vara ansvarig över att etablera och driva Brandskyddslaget i Göteborg framåt.

Intresserad av att bli en av oss? Ansök här!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete