Brandskyddslagets kontor i Gävle har bytt adress. Du hittar oss nu på Nobelvägen 2 vid Teknikparken i västra Gävle.

Vi har redan idag uppdrag och ramavtal i och omkring Gävle och det nya kontoret är ett led att öka närvaron och förstärka bemanningen på plats. Det är främst medarbetare från vårt Falukontor som är involverade i de befintliga uppdragen och det är också de som i första hand kommer bemanna kontoret.

Den officiella invigningen av kontoret kommer ske i början av april.

Vi bjuder då på kunskap i form av föreläsningar och något gott att äta och dricka” hälsar Lars Hellman, gruppchef för Gävle och Falun. Han fortsätter ”Inbjudan kommer skickas ut i mars, så håll ögonen öppna!

Kontakt

Lars Hellman
026-421 13 10
Skicka e-post

Foto: Mikael Larsson

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete