Vi är glada att meddela att rapporten ”Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser” nu är klar och publicerad på vår hemsida. Rapporten är skriven av Kristin Andrée från Brandskyddslaget och Håkan Frantzich från Lunds Tekniska Högskola. SBUF och Brandforsk har finansierat forskningsprojektet.

Utrymningsplatser har sedan 2011 funnits med i Boverkets byggregler som utrymningslösning för personer med nedsatt rörelseförmåga dvs. personer som har svårigheter att förflytta sig i trappor, i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats från en publik lokal. Arbetsmiljöverket ställer i föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1 krav på tillfälliga utrymningsplatser i samma utsträckning som det finns utrymningsvägar från en tillgänglig
arbetsplats i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats, Varken i Boverkets byggregler eller i Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det några tydliga beskrivningar kring
utformningen av utrymningsplatser. Detta medför en otydlighet kring utformningen av utrymningsplatsen för att tillgodose behoven för de tänkta användarna av utrymningsplatsen.

Syfte och mål

Huvudsyftet med studien är att öka kunskapen om hur utrymningsplatser utformas gällande både val av tvåvägskommunikation, placering i byggnaden, skyltning och om de är utformade så att de är
tillgängliga. Ytterligare så syftar studien till att undersöka i vilken grad de kan tänkas bli använda vid en brand samt att studera hur tänkta användare uppfattar miljön vid utrymningsplatsen.

Målet är att utvärdera utrymningsplatserna utifrån användarvänlighet och utformning utifrån användarens behov. Vidare är målet att utifrån den nya kunskapen förmedla detta i en rekommendation hur
utrymningsplatsen ska utformas för att möta behoven hos användarna. Målet är att rekommendationen ska leda till en enhetlig tillgänglig utformning av utrymningsplatsen.

Resultat

Behovet av en enhetlig utformning av utrymningsplatser där tillgängligheten är säkerställd finns. Ett resultat av projektet är en rekommendation för utformningen. Information till de tänkta användarna behöver spridas för att öka kunskapen om konceptet. I drift och underhållsplaner bör utrymningsplatser ingå i drift och underhållsplanerna likt utrymningsvägar och brandlarm. Utvärdering av utrymningsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Rapporten är tillgänglig för nedladdning här: brandskyddslaget.se/forskningsrapporter

 

Du kan ta del av Kristins resultatwebbinarier nedan:

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete