Om Brandskyddslaget

Många skulle hävda att vi på Brandskyddslaget arbetar med brand och risk. Men för oss handlar det inte om det. Det handlar om att skydda människor och värden. I den ordningen. För vi vill att ingen person eller byggnad ska komma till skada.

Om Brandskyddslaget

Skyddat människor och värden har vi gjort sedan 1989. Idag är vi ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering med ca 80 anställda och kontor i sju städer. Tillsammans arbetar vi varje dag mot målet att vara landets ledande kunskapsföretag inom brandskyddsområdet. För oss räcker det inte att följa utvecklingen mot bättre brandskydd och säkerhet för personer och samhälle – vi vill leda den.

På Brandskyddslaget är vi, som hörs på namnet, ett lag. Vi är hängivna lagspelare som samarbetar och med våra olika kompetenser kompletterar varandra för att hitta nya lösningar på olika problem. Men en lika viktig del av laget är du som kund. Därför ser vi alltid till att lyssna, göra vårt bästa och hålla vad vi lovar. För vi spelar alla i samma lag.

Våra kunder består av byggmarknadens alla olika parter – fastighetsägare, arkitekter, byggbolag, teknikkonsulter och projektledare. Vi tar oss an uppdrag i alla storlekar och svårighetsgrader, och hjälper alltifrån små privata företag till stora offentliga aktörer som kommuner och myndigheter. Speciellt gillar vi kunder som ger oss svåra uppdrag. Uppdrag som inspirerar, utmanar och utvecklar oss. Uppdrag där vi får tillfälle att ställa vår favoritfråga: Varför inte?

Du som väljer Brandskyddslaget får en partner som bara har fokus på – och därmed aldrig kompromissar med – brandskydd och riskhantering. Att vi endast arbetar med brandskydd innebär också att vi kan erbjuda en lång rad specialister inom vårt område, exempelvis ventilationsbrandskydd, bärande konstruktioner och brandglas. Med den samlade erfarenheten och kompetensen kan vi erbjuda dig specialanpassade effektiva lösningar som spar både tid och pengar. Och som framför allt bidrar till att ingen person eller byggnad kommer till skada.

Kontakta oss idag

Varje dag som vi förhindrat en brand, eller minskat konsekvenserna av den, är en bra dag. Så välkommen att kontakta oss för att få hjälp med brandskydd och riskhantering!

Lagledaren Brand Invest och våra tre lagkamrater

Ju fler spelare vi har i laget, desto starkare blir vi. Därför ingår vi i koncernen Brand Invest tillsammans med våra systerföretag och lagkamrater Brandtec, RiskTec och Process Safety Group. En stark laguppställning där våra kunskaper och kompetenser kompletterar varandra så att vi kan hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Brandtec

Brandtec, som startade 2013, kompletterar vårt utbud av tjänster genom att vara specialister på systematiskt brandskyddsarbete (SBA), brandlarm och samordnad provning av brandfunktioner.

Läs mer om Brandtec

RiskTec Projektledning

RiskTec är ett projektledningsföretag och startade sin verksamhet 2015. De erbjuder tjänster inom områdena brand, risk, miljö, kvalitet och personsäkerhet och fungerar som teknik- och beställarstöd i infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt.

Läs mer om RiskTec

Process Safety Group

Process Safety Group bildades 2011 och är sedan 2017 en del av koncernen. Företaget erbjuder specialisttjänster inom processäkerhet, samordnad riskhantering och stöd till industrins HSE-organisationer. Kunderna finns i hela landet och i våra nordiska grannländer.

Läs mer om Process Safety Group

Kvalitet och miljö

Kvalitetsledningssystem
Sedan november 2014 är vi certifierade enligt ISO 9001.

Miljöledningssystem
Vårt miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001 i december 2016.

ISO-certifieringar

Policy för databehandling

Brandskyddslaget värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy kring hantering av personuppgifter hittar du här.

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This