Om Brandskyddslaget

Brandskyddslaget är ett av Sveriges största renodlade brandkonsultföretag där vi arbetar med brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Vi strävar dagligen mot att vara ledande inom forskning och utveckling för att alltid kunna ta fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för våra kunder.
Om oss

Brandskyddslaget är ett medarbetarägt bolag som grundades 1989. Idag är vi ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom brandskydd, riskhantering, besiktning samt brandlarm- och sprinklerprojektering med över 100 anställda och kontor i sju städer. Tillsammans arbetar vi varje dag mot målet att vara landets ledande kunskapsföretag inom brandskydd och riskhantering. För oss räcker det inte att följa utvecklingen mot bättre säkerhet för personer, verksamheter och samhälle – vi vill vara med och utveckla den.

På Brandskyddslaget är vi ett stort team som samarbetar och med våra olika kompetenser kompletterar varandra för att hitta nya lösningar på olika problem. Vi värdesätter varje enskild kund högt och därför ser vi alltid till att lyssna, göra vårt bästa och hålla vad vi lovar. Vi ingår alla i det team som vill hitta de bästa lösningarna för just era mål och förutsättningar.

Våra kunder består av bygg- och industrimarknadens alla olika parter – fastighetsägare, arkitekter, byggbolag, teknikkonsulter, projektledare samt kommuner och tillverkande industrier. Vi tar oss an uppdrag i alla storlekar och svårighetsgrader, och hjälper alltifrån små privata företag till stora offentliga aktörer som kommuner och myndigheter. Vi tycker det är extra kul med svåra uppdrag. Uppdrag som inspirerar, utmanar och utvecklar oss. Uppdrag där vi får tillfälle att ställa vår favoritfråga: Varför inte?

Du som väljer Brandskyddslaget får en partner som bara har fokus på – och därmed aldrig kompromissar med – brandskydd och riskhantering. Att vi endast arbetar med brandskydd och riskhantering innebär också att vi kan erbjuda en lång rad specialister inom vårt område, exempelvis ventilationsbrandskydd, brännbart damm och processriskanalys. Med den samlade erfarenheten och kompetensen kan vi erbjuda dig specialanpassade effektiva lösningar som spar både tid och pengar. Och som framför allt bidrar till att ingen person eller byggnad kommer till skada.

Vi har gått ihop med två av våra systerbolag

I flera år har vi arbetat sida vid sida med våra tre systerbolag PS Group, Brandtec och Risktec. Samverkan har alltid varit en viktig grund för oss i syfte att kunna erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. Brandskyddslaget, PS Group och Brandtec har därför beslutat att ta det ett steg längre och gå ihop till ett bolag.

Från och med den 2 april 2020 erbjuder vi fler tjänster och bredare kompetens inom ett och samma bolag.

Kontakta oss idag

Varje dag som vi förhindrat en brand, eller minskat konsekvenserna av den, är en bra dag. Så välkommen att kontakta oss för att få hjälp med brandskydd och riskhantering!

Koncernbolaget Brand Invest

Brandskyddslaget ingår i koncernen Brand Invest tillsammans med vårt systerföretag RiskTec. Våra kunskaper och kompetenser kompletterar varandra så att vi kan hjälpa våra kunder på bästa sätt.

RiskTec Projektledning

RiskTecstartades 2015 och är ett projektledningsföretag som fungerar som teknik- och beställarstöd i infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt. De erbjuder tjänster inom områdena brand, risk, miljö, kvalitet och personsäkerhet.

Läs mer om RiskTec

Kvalitet och miljö

Kvalitetsledningssystem
Sedan november 2014 är vi certifierade enligt ISO 9001.

Miljöledningssystem
Vårt miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001 i december 2016.

ISO 9001, ISO 14001

Policy för databehandling

Brandskyddslaget värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy kring hantering av personuppgifter hittar du här.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This