Hela 45 000 kvadratmeter nya vårdlokaler ska uppföras när NCC på uppdrag av Region Sörmland utför ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Brandskyddslaget är väldigt glada över förtroendet att ansvara för brandskyddsprojekteringen. 

Sedan 2017 har Brandskyddslaget varit en del av utbyggnaden av det nya Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där Region Sörmland bygger för framtidens vård. Utbyggnaden är ett av de största byggnadsprojekten i Södermanlands län någonsin och motsvarar en yta på 45 000 kvadratmeter, lika stort som 5,5 fotbollsplaner. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen.

Brandskyddslaget har fått i uppdrag att ansvara för brandskyddsprojekteringen, samt brandskydd under byggtiden. Vi har tagit fram:

  • Brandskyddsbeskrivning
  • Styrmatriser och styrområdesritningar
  • Brandskyddsritningar
  • Utförandespecifikationer
  • Ventilationsbrandskydd och verifiering
  • Riskanalyser i form av Br0 och riskanalys av inrättandet av en helikopterflygplats

Brandskyddslaget har dessutom blivit 3:e-partsgranskade av Ramböll av alla framtagna handlingar med ett bra betyg. Insatsplaner kommer även att påbörjas och hela projektet väntas vara klart 2025.

Kontakt

Björn Sundin
08-588 188 64
Skicka e-post

Illustration: Carlstedt Arkitekter/NCC

 

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete