Med Ostlänken tar vi det första steget mot nya stambanor i Sverige och en nödvändig förstärkning av järnvägen tas fram.

Medarbetare från Brandskyddslaget arbetar på uppdrag av Cowi med Ostlänken, delsträcka Nyköping. Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och blir den första delen nya stambanor i Sverige. Brandskyddslaget är ansvariga för teknikområdet risk och säkerhet, vilket innebär att ta fram PM risk som utgör underlagsrapport till miljökonsekvensbeskrivningen. Dessutom tar vi fram underlag till systemhandlingen som rör området risk och säkerhet. Arbetet avgränsas till att studera plötsliga och oväntade olycksrisker med konsekvens för människor och miljö.

”Den största utmaningen har varit att parallellt med utvecklingen av järnvägssträckan så ska underlag till miljökonsekvensbeskrivningen tas fram som bedömer konsekvenserna av järnvägens utformning (som då utvecklas parallellt).” Säger Rosie Kvål, Riskanalytiker på Brandskyddslaget.

Det finns väldigt många duktiga konsulter i projektet och täta möten sker med Trafikverket och regelbundet hålls samrådsmöten med Länsstyrelsen.

Brandskyddslaget har arbetat med projektet sedan september 2020 och vi är så glada att vi fått förtroendet från Cowi att vara en del av uppdraget. Ostlänken kommer invigas någon gång mellan 2033-2035.

Kontakt

Rosie Kvål
08-588 188 84
rosie.kval@bsl.se

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete