Nya Färjestadsskolan i Karlstad satsar på miljö och hållbarhet. Projektet, som ska bli en helt ny F-6 skola med idrottshall, inkluderar takstomme i limträ, solpaneler på taket och ambitiösa återvinningsmål.

Peab bygger på uppdrag av Karlstad kommun nya Färjestadsskolan i Karlstad. Brandskyddslaget har sedan 2019 bidragit med brandskyddsprojektering och brandskyddsritningar.

Projektet är unikt i sitt slag då all takisolering består av stenull från ROCKWOOL, ett material som kan återvinnas. De ambitiösa återvinningsmålen som är satta innebär att max 5% av allt avfall får gå till deponi. Hittills har man dock inte behövt deponera något alls. Brandskyddslaget är stolta över att vara en del av ett projekt med så höga miljömål, då återbruk är något som ligger oss varmt om hjärtat.

Claes Malmqvist, brandingenjör på BSL och uppdragsledare för projektet säger att det varit och är ett mycket trevligt projekt att delta i. Det har dessutom präglats av god ledning där samarbetsklimatet varit mycket gott hela vägen. Projektet väntar stå helt klart under 2022.

Kontakt

Claes Malmqvist
054-7707804
claes.malmqvist@bsl.se

Illustration: Sweco

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete