Från och med idag står det Process Safety Group på Pierre Wahlqvists visitkort. Efter sju år på Brandskyddslaget byter han nu till vårt systerföretag PS Group för att bland annat arbeta mer mot processäkerhet inom industrin.

I och med företagsbytet får PS Group en representant på plats i Stockholm och det blir enklare att samordna och utnyttja kompetensen mellan systerföretagen.

Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att utöka mitt kompetensområde och få fördjupa mig inom det som jag till stora delar jobbar med redan idag.” säger Pierre.

Övergången till PS Group sker successivt vilket innebär att pågående uppdrag slutförs av Pierre i Brandskyddslagets regi. Han byter mailadress och telefonnummer, men hans tidigare kontaktuppgifter går även att använda framöver.

Brandskyddslagets uppställning av riskkonsulter som arbetar med risk i samhällsplaneringen, brandfarlig vara samt ATEX kommer även efter Pierres byte av företag vara stark. Är du intresserad av våra tjänster inom dessa områden finns mer information här.

Vill du läsa mer om PS Group, vilka tjänster de erbjuder vilka som arbetar där förutom Pierre tittar du på deras hemsida.

Kontakt

Pierre Wahlqvist
010-177 73 26
Skicka e-post