Bärande konstruktioner och brand

750 kr (exkl. moms)

Handboken behandlar bärförmåga vid brand baserad på EKS och eurokoderna. I boken finns praktiska tillämpningsexempel och lösningar på utförande av betong-, stål-, samverkans- och träkonstruktioner.

Bärande konstruktioner och brand kan ses som en kombinerad lärobok och handbok avseende brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner baserad på brandkraven i EKS. Boken innehåller dessutom de olika beräkningsförutsättningar vid brand som finns redovisade i eurokoderna för betong, stål- samverkans- och träkonstruktioner. Vidare innehåller boken ett flertal praktiska tillämpningsexempel.

Det är vår förhoppning att boken ska bidra till att mer generellt öka förståelsen för och kunskaperna inom området bärande konstruktioner och brand och att den ska komma till nytta i det dagliga praktiska ingenjörsarbetet.

En rättelse för Avsnitt 4.6 – Br2 byggnader har gjorts och hittas här.

Författare: Jörgen Thor, Brandskyddslaget, ca 40 års yrkesverksamhet inom området bärande konstruktioner

Antal sidor: 120

Betalning sker mot faktura som skickas ut senare. Frakt tillkommer på fakturan.

Kategori: