Brandskydd Byggvägledning 6

495 kr (exkl. moms)

Denna sjätte utgåva av ”Brandskydd Byggvägledning 6” tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 som gäller från den 1 juli 2014. BBR22 innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning.

Utgåvan är omarbetad med förslag och kommentarer till olika brandskyddstekniska lösningar. Vidare berörs möjligheter med analytisk dimensionering. Som nyhet kan nämnas tillkommande verksamhetsklasser, kabelklasser samt dess olika förutsättningar. Dessutom finns redovisat loftgångar som enda utrymningsväg.

Byggvägledningsserien har utkommit sedan 1990. Målet med serien är att den ska underlätta tillämpningen av föreskrifterna i BBR och om möjligt förklara bakgrunden till dessa och på så sätt inspirera till lösningar som uppfyller funktionskraven.

Observera att du köper boken hos Svensk Byggtjänst.

Författare: Torkel Danielsson, Tomas Fagergren, Daniel Larsson, Martin Olander, Gösta Sedin, Urban Söderberg och Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Antal sidor: 388

Köp boken hos Svensk Byggtjänst

Kategori: