Sale!

Brandskyddshandboken #7 (tryckt + e-bok)

570 kr (exkl. moms)

Det är den kompletta handboken för dig som projekterar eller granskar brandskydd. Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel.
I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta vid projektering av solcellsanläggningar, gröna tak och batterilager.

Här kan du köpa handboken som både tryckt bok och som e-bok i pdf-format för dator eller läsplatta. I e-boken kan du skriva in egna anteckningar och göra markeringar.

    • 570 kr  1 900 kr exklusive moms för både tryckt bok och e-bok (pdf).
    • Klicka här om du enbart vill köpa ett alternativ. Då är priset 375 kr 1250 kr för den tryckta boken och 1250 kr för e-boken.

Författare: Brandskyddslaget, LTH och Bengt Dahlgren

Betalning sker mot faktura som skickas ut senare. Frakt tillkommer på fakturan.

E-boken skickas ut via mail och innehåller då namn på den som ska ha boken. Därför ber vi dig ange namnet på den som ska ha boken i ordernoteringsrutan när du kommer till kassan.
Om du beställer flera e-böcker behöver vi namnen på samtliga personer som ska ha en bok (skilj namnen åt med kommatecken).

Category:

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete