Frångänglighet. Utrymning för personer med funktionsnedsättning. Brandskyddsföreningens rekommendation

536 kr (exkl. moms)

För att alla människor ska få tillgång till hela samhället ställs höga krav på tillgänglighet i byggnader och publika lokaler. Om det dessutom skulle börja brinna måste personer med funktionsnedsättning kunna ta sig ut på ett säkert sätt. För den funktionen har begreppet frångänglighet myntats.

Staffan Bengtson på Brandskyddslaget och Elena Siré har på uppdrag av Brandskyddsföreningen tagit fram rekommendationen ”Frångänglighet” varvid olika regler, BBR, AFS och LSO samt olika organisationers egna regler gås igenom. Olika praktiska lösningar föreslås.

Målgruppen är brandskyddskonsulter, arkitekter, myndigheter, tillgänglighetskonsulter och byggherrar.

Observera att du köper boken hos Svensk Byggtjänst.

Delförfattare: Staffan Bengtson, Brandskyddslaget

Antal sidor: 68
 

Köp boken hos Svensk Byggtjänst

Kategori: