Installationsbrandskydd

1100 kr (exkl. moms)

Boken Installationsbrandskydd omfattar tekniska lösningar för brandskydd av ventilation – rör – el. Tanken är att ge en samlad bild av integrationen mellan installationers brandskydd i en byggnad.

Boken vill även tjäna som vägledning vid projektering av brandskydd för byggnaders installationer. Den berättar var man finner samhällskraven, vilka lagar och föreskrifter som gäller för byggverksamhet. Den ger en introduktion till utformning av brandskyddsdokumentation, kontroll och uppföljning i utförandeskedet samt drift och underhåll i förvaltningsskedet.

Delförfattare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Antal sidor: 350

Kategori: