Styrning och övervakning i ventilationssystem och brandgaskontrollsystem

590 kr (exkl. moms)

Boken Styrning och övervakning i ventilationssystem och brandgaskontrollsystem, är en teknisk redovisning och vägledning. Fokus ligger på projektering av brandskydd för byggnaders ventilationssystem och brandgaskontrollsystem.

Avsnitt som bland annat behandlas i den kommande handboken är såväl ventilationssystem med olika branddriftsfall som termisk och mekanisk brandgasventilation av trapphus och tryckavlastning för hissar. Dessutom återfinns en genomgång i brandgaskontrollsystem i och i anslutning till trapphus, räddningshiss och utrymningshiss.

Författare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget och Gunnar Bergman, ÅF

Antal sidor: 120

Kategori: