Tillgänglighet och kulturarv

635 kr (exkl. moms)

Vårt kulturarv består av byggnader och miljöer som skapades i en tid då man inte tänkte på att de skulle vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

Attityder förändras och föder nya förväntningar på samhället och oss som verkar i det. I boken Tillgänglighet och kulturarv, framtagen av Statens Fastighetsverk, redovisas bland annat ett pilotprojekt på Wrangelska palatset i Stockholm. Syftet med boken är att inspirera och visa vägar och inte minst att sprida kunskap och medvetenhet hos alla som på olika sätt verkar i eller tar del av våra kulturarvsmiljöer.
 
Boken och medföljande dvd beskriver ett förhållningssätt i arbetet med att göra fysiska miljöer tillgängliga och frångängliga för alla människor. I boken medverkar Staffan Bengtson, Brandskyddslaget, med kapitlet ”Visionen om ett bra brandskydd för alla”. Även Olof Mångs, då anställd på Brandskyddslaget, har bidragit med kapitlet ”Fullskalig utrymningsövning”.

Observera att du köper boken hos Svensk Byggtjänst.

Delförfattare: Staffan Bengtson, Brandskyddslaget

Antal sidor: 240
Utgivningsår: 2005
Priset inkluderar en DVD.
 

Köp boken hos Svensk Byggtjänst

Kategori: