Analytisk dimensionering

Ofta räcker inte de förenklade lösningar, som anges i Boverkets byggregler, till för att kunna uppföra en byggnad på det sätt som beställaren önskar. Det kan handla om önskemål om än en större öppenhet i flera plan, längre avstånd till utrymningsvägar, yteffektivisering eller att hitta mer kostnadseffektiva sätt att uppnå motsvarande säkerhetsnivå. Vi på BSL har lång erfarenhet inom analytisk dimensionering av brandskydd. Vi har arbetat i många stora och komplexa projekt genom åren, vilket innebär att vi har ett stort antal beprövade verktyg att ta till för att tillmötesgå våra kunders önskemål, som exempelvis:

• Utrymningssimuleringar

• Rökfyllnadsberäkningar

• Strålningsberäkningar

• Br0-analyser för exempelvis köpcentrum, stora sjukhus eller byggnader över 16 våningar

• Beräkningar av toxisk påverkan på utrymmande, exempelvis i undermarksanläggningar

Hör gärna av er till oss för att diskutera hur vi, med hjälp av analytisk dimensionering, kan hjälpa till att hitta lösningar för ett smartare brandskydd.

Kontaktpersoner

Brandskydd och utrymning
Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This