Brandlarm

Brandlarmanläggningar är idag ofta mycket komplexa anläggningar med integration mot flera andra system, så som utrymningslarm med talat meddelande, ventilation, passageanläggning, belysning, mm.

För att få en bra anläggning som fungerar väl över tid, utifrån behov och ställda krav, oavsett om det är externa krav eller den egna ambitionen, krävs att man har kompetens och erfarenhet genom hela processen. Vi har bred kunskap och många års erfarenhet av projektering, installation, driftsättning och avprovning av brandlarm.

Vi tar helhetsgreppet åt våra beställare och hjälper dem med deras projekt. Vi gör utredningar och förstudier, utför sedan projektering. Under produktionen erbjuder vi projektlednings- och teknikstöd för att underlätta entreprenaden, vi hjälper även till med kontroller och avprovningar samt samordnad provning av brandfunktioner. I slutskedet av projektet hjälper vi till att upprätta relationshandlingar med teleteknisk dokumentation, orienterings- och serviceritningar, styrförteckningar, etc.

När beställaren tagit över anläggningen hjälper vi till att upprätta drift- och underhållsplaner och finns därefter tillgängliga för beställaren och dess driftorganisation i förvaltningsskedet.

Våra tjänster inom brandlarm:

Beställarstöd

Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. Vi stödjer projektledningen med brandkompetens i strategiska frågor och samordnar med brandkonsulterna. Behöver ni handla upp ett nytt tekniskt brand-skyddssystem tveka inte att kontakta oss.

Utförandespecifikation

Vi hjälper dig att upprätta utförandespecifkation för brandlarm respektive utrymningslarm med talat meddelande. Vi tar ansvar för att optimera kravställningen på anläggningarna i samråd med beställaren och brandkonsult.

Styrmatris för brandfunktioner

Vi hjälper er att upprätta en styrmatris för brandfunktioner. Detta gör vi genom att läsa in oss i byggnadens tekniska brandskydd och sedan beskriva hur respektive utrustning eller system styrs.

Projektledning och teknikstöd

Vi hjälper er med projektledning i stora eller små projekt, där vi antingen stöttar er vid behov eller tar fullt ansvar för projektet. Vi erbjuder teknikstöd och problemlösning vid både brandlarmsinstallationer och vid integration mot andra system.

Vi har lång erfarenhet från både stora och komplexa anläggningar inom såväl brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, passageanläggningar, styrsystem och ventilation.

Projektering

Vi utför stora som små projekteringar av brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande enligt SBFs regelverk. Vi har behöriga ingenjörer för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande som upprättar allt ifrån förstudie, ramhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling till relationshandling. Vi erbjuder även oberoende granskningar av andra konsulters projekteringar.

Vi erbjuder även projektering och framtagning av orienterings- och serviceritningar samt styrområdesritningar för brandlarmanläggning enligt SBF 110 och SBFs norm 1021.

Vi upprättar teleteknisk dokumentation både som bygghandling och relationshandling. Dokumentationen upprättas i teleregistrerings programmet ELKODA.

Samordnad provning av brandfunktioner

Vi utför samordnade provningar av brandfunktioner i alla möjliga typer av fastigheter. I detta inkluderas samordning mellan fastighetens samtliga brandskyddsfunktioner och system, så som ventilationsbrandskydd, brandlarmsystem, utrymningslarm, sprinkler, släckanläggningar, hisstyrningar, passagesysten, branddörrar, mm.

Vi kan agera som provningsledare och tar hand om planering, samordning och genomförande av provningarna.
Vi verifierar organisatoriska åtgärder som ska vidtas vid larm samt säkerställer överlämning till driftskede med färdiga underlag för återkommande provningar.

Brandskydd och utrymning

Kontaktperson

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This