Forskning och utveckling är en viktig del av Brandskyddslagets verksamhet. Brandskyddslaget driver forsknings- och utvecklingsprojekt både i egen regi och tillsammans med universitet och högskolor, RISE och andra konsulter. Resultaten av dessa projekt redovisas i rapporter och andra publikationer.

Här hittar ni referenser till våra vetenskapliga publikationer i internationella journaler samt forskarexamina.