Referensobjekt bostäder

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för bostäder, och här under kan du läsa om ett urval av våra bostadsprojekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Mälarutsikten, Hässelby strand
Mälarutsikten, Hässelby strand
Läs mer
Om objektet
Mälarutsikten är ett flerbostadshus i Hässelby strand med 18 våningsplan ovan mark och matvarubutik i markplan.

Vad vi har hjälpt till med
Projektet omfattade brandskyddsprojektering från projektets start till färdigställande. Grundläggande förutsättningar för byggnadens brandskydd togs fram i och med utförd Br0-analys där byggnadens helhetskydd analyserades. Ventilationsbrandskydd med fläktar i drift och övertrycksättning av trapphus och räddningshiss har verifierats med analytisk dimensionering.

Inför överlämning har brandskyddsdokumentation kompletterats med en fördjupad drift och underhållsplan för fastighetens brandskydd.

Uppdragsgivare: Andersson Company och Alm Equity


Kontakt

Simon Israelsson
08-588 188 36
Skicka e-post

Etaget, Stockholm
Etaget, Stockholm
Läs mer
Om objektet
Etaget utgörs av två exklusiva flerbostadshus med 11 och 13 våningsplan ovan mark samt butiker i markplan på västra Kungsholmen i Stockholm.

Vad vi har hjälpt till med
Projektet omfattade brandskyddsprojektering och upprättande av riskanalyser med hänsyn till närheten till Essingeleden. Ventilationsbrandskydd med fläktar i drift och lågt sittande tilluftsdon har verifierats med analytisk dimensionering.

Uppdragsgivare: EBAB och Tobin Properties


Kontakt

Simon Israelsson
08-588 188 36
Skicka e-post

Bandybollen, Örebro
Bandybollen, Örebro
Läs mer
Om objektet
Kvarteret Bandybollen på Eyrafältet i Örebro består av cirka 200 lägenheter, en förskola, flera affärslokaler samt ett parkeringshus. Byggnaderna är uppförda i fem till tolv våningar uppdelat i tre etapper mellan åren 2010-2016.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget hjälpte till att upprätta brandskyddsbeskrivningar samt genomföra utförandekontroller.
Vi har också hjälpt till med ventilationsbrandskydd med fläktar i drift.

Kvarteret ligger i direkt anslutning till en farligt godsled. Det har medfört extra åtgärder gällande bland annat fasadutformning, takutformning och särskild stoppfunktion av ventilationsanläggning. Särskild placering av utrymningsvägar har också behövt göras.

Uppdragsgivare: Peab och RCC Örebro


Kontakt

Göran Cesar
019-764 93 61
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This