Referensobjekt höga hus

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för höga hus, och här under kan du läsa om ett urval av våra projekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Arenastaden, Solna
Arenastaden, Solna
Läs mer

Om objektet
Vid Friends arena i Solna uppför Peab fem bostadshus som vardera har 22 våningsplan. Tre av husen är färdigställda medan två befinner sig i projekteringsfasen. Byggnaderna är i princip identiska och utförda med ett trapphus Tr1 och ett trapphus Tr2. I markplanet mot Evenemangsgatan finns det kommersiella lokaler.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har ansvarat, och ansvarar, för brandskyddsprojekteringen från programhandling till relationshandlingar. Uppdraget har bland annat inkluderat riskanalys samt trycksättningsberäkningar för Tr1-trapphus och räddningshissar. Vi har även, tillsammans med räddningstjänsten, medverkat vid provning av stigarledningen.

Uppdragsgivare: Peab

Foto: Peab


Kontakt

Daniel Larsson
08-588 188 68
Skicka e-post

Victoria Tower, Kista
Victoria Tower, Kista
Läs mer

Om objektet
Brandskyddslaget har utfört brandskyddsprojekteringen för hotell- och kontorshuset Victoria Tower i Kista. Victoria Tower har 34 våningar, är 118 meter högt, och innehåller hotell med 300 rum, restaurang, konferensverksamhet och en sky bar högst upp.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget anlitades för att dels ta sig an utmaningen med ett så pass högt hus och dels för att kunna maximera den användbara ytan för verksamhet. Tomten hade en begränsad yta som fick bebyggas och det var svårt att få en ekonomiskt hållbar lösning med två trapphus plus hissar. Därför togs en lösning fram där byggnaden och framförallt hissarna försågs med extra brandskydd för att dessa skulle kunna användas för utrymning och därmed minska antalet trapphus från två till ett.

Resultatet blev en frigjord yta motsvarande ett extra hotellrum per plan. Erforderlig säkerhetsnivå visades med hjälp av riskanalys som genomgick flera externa granskningar.

Arkitekten önskade även en särskild fasad där avståndet mellan fönsterytorna på de olika planen inte var förenlig med förenklad dimensionering. För att tillgodose detta med en alternativ lösning så utförde Brandskyddslaget praktiska fullskaleförsök tillsammans med SP.

Arbetet inkluderade även beräkningar för att kunna lösa trycksättningen av trapphus och hissar gentemot våningsplanen. Utmaningen blir desto större i höga hus som ska kunna tolerera det svenska klimatet med stora temperaturdifferenser. Lösningen blev ett utsug på våningsplanen som därmed även skapade en säkerhetshöjande brandgasventilation.

Uppdragsgivare: Peab

Foto: Tord-Rikard Söderström/Wingårdhs


Kontakt

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

Tyresö View
Tyresö View
Läs mer

Om objektet
Tyresö View är ett bostadshus i 24 våningsplan ovan mark beläget ovanpå den senast tillbyggda delen av köpcentrumet i Tyresö Centrum. Projektet omfattar utöver 24-våningshuset även ett lamellhus med åtta våningar, utbyggnaden av centrumet och det tillhörande parkeringsdäcket.

Vad vi har hjälpt till med
Projektet omfattade brandskyddsprojektering från projektets start till färdigställande. Grundläggande förutsättningar för byggnadens brandskydd tog fram i och med utförd riskanalys motsvarande dagens Br0-analys där byggnadens helhetskydd analyserades. Analysen utfördes på två alternativa lösningar på önskemål från beställaren.

Ventilationsbrandskydd med fläktar i drift och övertrycksättning av Tr1-trapphus och räddningshiss har verifierats med analytisk dimensionering.

På önskemål från beställare genomfördes en genomgång av byggnadens brandskydd för brandmännen på Tyresö brandstation eftersom det var första huset med räddningshiss och trycksatt stigarledning i området. Insatsplan har även tagits fram för att ge räddningstjänsten bra förutsättningar för deras insats.

Uppdragsgivare: Strabag.

Foto: melkerlarsson.wordpress.com


Kontakt

Simon Israelsson
08-588 188 36
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This